ab CHF 5'000, Wohn- und Geschäftsgebäude

3D-CAD-Modell, HMQ AG
3D-Modell aus 3D-Laserscanning, HMQ AG
3D-Modell aus 3D-Laserscanning, HMQ AG
3D-Modell aus 3D-Punktwolke, HMQ AG
3D-Modellierung aus 3D-Laserscanning, HMQ AG
3D-Modellierung aus 3D-Punktwolke, HMQ AG